اليوم العلمي لشهر مايو لقسم التخدير

اليوم العلمي لشهر مايو لقسم التخدير

 • 26 April 2018
 • Author: medg-cairo
 • Number of views: 1550
 • 0 Comments
The Scientific day of May 2018 for Department of Anesthesia

The Scientific day of May 2018 for Department of Anesthesia

 • 26 April 2018
 • Author: medg-cairo
 • Number of views: 1619
 • 0 Comments
Events of the April Scientific Day of Anesthesia Department

Events of the April Scientific Day of Anesthesia Department

 • 6 April 2018
 • Author: medg-cairo
 • Number of views: 1328
 • 0 Comments
workshop anesthesia department mach 2018 ( Cerebral ,BIS )

workshop anesthesia department mach 2018 ( Cerebral ,BIS )

 • 23 March 2018
 • Author: medg-cairo
 • Number of views: 1222
 • 0 Comments

PROCALCITONIN AS A DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC MARKER OF SEPSIS IN CRITICALLY ILL PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT in Anaethesia Department

education

 • 7 March 2018
 • Author: medg-cairo
 • Number of views: 811
 • 0 Comments
RSSCopyright 2023 by Al-Azhar Al-Sharif Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top